Ako ay naghahanap para sa iyo. Tagalog (Filipino)

Ako ay naghahanap para sa iyo.
Ang aking puso napakabilis hanggang mo hinawakan ako,
at kami ay natagpuan magkasama.

May ginawa kaming mali?
May ginawa akong mali?

Maaari tayong mag-usap at isipin ito.
Huwag! Pag-ibig?

Itago natin.
———————–
I am looking for you.
My heart is so fast that you have held me,
and we were found together.

Did we do something wrong?
Did I do something wrong?

We can talk and think about it.
Do not! Love?

Let’s keep it.*

* ???????????
hide — Itago
Hide ours?
I wanted to say “Let’s hide”, but the translation came out “Let’s keep it”. I’m not sure if this is like “Let’s keep a secret.”